5 đánh giá cho BĂNG KEO CÁ NHÂN DỄ THƯƠNG A3105-75

Hà Giang
5 trên 5 :

Tốt

Đỗ Nguyên An
5 trên 5 :

Tốt

Kathy
5 trên 5 :

Tốt đẹp

phương dung
2 trên 5 :

12k đk bao nhiêu ạ

snowcold
3 trên 5 :

12k bao nhiêu miếng băng keo ạ

admin
:

một miếng

Thêm đánh giá